Arvonnan säännöt
Arvonnan järjestäjä
Telia Finland Oyj, jäljempänä "Telia" (Telia Finland Oyj, Pasilan asema-aukio 1, 00520 Helsinki, Y-tunnus: 1475607-9, puh. 020401).
 
Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien Telian henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan kanssa.
 
Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 1.7.2024-30.9.2024. Telia ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista, puutteellisista, asiattomista taikka lukukelvottomista osallistumisista.
 
Palkinnot
Palkintona arvotaan yksi (1) 5000 € arvoinen lahjakortti Telia Kauppaan. Lahjakortti on voimassa 12 kuukauden ajan arvonnasta lukien. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi myydä tai siirtää eteenpäin.
 
Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.
 
Palkinto arvotaan niiden kesken, jotka ovat antaneet joko luvan sähköiseen suoramarkkinointiin, välitys- tai sijaintitietoon perustuvan personointiluvan tai tilanneet Telialta uutiskirjeen 1.7.2024-30.9.2024 välisenä aikana.
 
Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.
 
Arvonnan suorittaminen ja palkinnon lunastus
Arvonta suoritetaan 15.10.2024 mennessä niiden kesken, jotka ovat arvonnan osallistumisaikana antaneet joko luvan sähköiseen suoramarkkinointiin, välitys- tai sijaintitietoon perustuvaan personointiin tai tilanneet uutiskirjeen. Voitosta ilmoitetaan puhelimitse tai sähköpostitse. Jos voittajaa ei tavoiteta kolmen (3) arkipäivän kuluessa, arvotaan uusi voittaja. Telia ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta, osallistuja on antanut väärän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai numero tai sähköpostiosoite on epäselvyyden vuoksi tulkinnanvarainen. Telialla on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
 
Verot ja muut kustannukset
Telia sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen taikka arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.
 
Arvonnan sääntöjen noudattaminen
Arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä sekä mahdollisia arvontaan osallistumisen yhteydessä esitettäviä ohjeita ja muita tarkentavia ehtoja. Mikäli arvontaan osallistunut on menetellyt näiden sääntöjen tai muiden arvontaan liittyvien ohjeiden vastaisesti tai lainvastaisesti, on Telialla oikeus hylätä osallistuminen. Tilanteessa, jossa arvonnan voittaja hylätään, menettää voittaja oikeutensa palkintoon.
 
Vastuunrajoitus
Telia ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys tai käyttämättä jääneen palkinnon käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan heikennä arvontaan osallistuvalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja käsitellään Telian tietosuojalausunnon mukaisesti. Tietosuojalausunto on luettavissa osoitteessa https://www.telia.fi/tietosuoja-ja-tietoturva/tietosuojalausunto.
Lisätietoa sähköisestä suoramarkkinoinnista ja mainonnasta on saatavilla osoitteessa: https://www.telia.fi/tietosuoja-ja-tietoturva/markkinointilupa.
 
 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
 
Telia Finland Oyj
Helsingissä 25.6.2024